SCHWAB - מיכלי הדחה לגבס

מיכלי הדחה

614134

ניאגרה לקיר גבס גבוה, מסגרת פלדה להתקנת אסלות תלויות, כמות מים 6/3 ליטר, אפשרות להגדלת כמות המים ל9/4.5 ליטר*. חיבור מים מלמעלה, צינור כניסת מים בתוך המיכל מורכב מראש בין הברז 1/2 למצוף.

*ישנם אסלות במימדים גדולים יותר מהסטנדרט המקובל, שמצריכות הדחת כמות מים גדולה יותר לשטיפה היקפית טובה יותר לדוגמא: אסלות נכים.

לחצן חזית, מסוג:RIVA DUO MINI , POINT DUO , בלבד.

מיכלי הדחה

4142068

ניאגרה לקיר גבס גבוה, מסגרת פלדה להתקנת אסלות תלויות, 6 ליטר, לחצן חזית. חיבור מים מלמעלה, צינור כניסת מים בתוך המיכל מורכב מראש בין הברז 1/2 למצוף.

לחצן חזית מסוג: ONDA, TARGA, LINE, בלבד.

מיכלי הדחה

4141253

ניאגרה לקיר גבס נמוך, להתקנת אסלות תלויות , 82 ס"מ, 6 ליטר , לחצן עליון – אפשרות ללחצן חזית*
* נסתר ע"י המושב. חיבור מים מלמעלה, צינור כניסת מים בתוך המיכל מורכב מראש בין הברז 1/2 למצוף.

לחצן חזית מסוג: ONDA, TARGA, LINE, בלבד.

מיכלי הדחה

4890972

ניאגרה לקיר גבס נמוך, מסגרת פלדה להתקנת אסלות תלויות, 88 ס"מ, 6 ליטר , לחצן עליון – אפשרות ללחצן חזית*
* נסתר ע"י המושב. חיבור מים מלמעלה, צינור כניסת מים בתוך המיכל מורכב מראש בין הברז 1/2 למצוף.

לחצן חזית מסוג: ONDA, TARGA, LINE, בלבד.