SCHWAB - מיכלי הדחה לבלוקים

מיכלי הדחה

4350749

ניאגרה לקיר בלוקים גבוה, להתקנת אסלות תלויות, כמות מים 6/3 ליטר, אפשרות להגדלת כמות המים ל9/4.5 ליטר*, לחצן חזית. חיבור מים מלמעלה, צינור כניסת מים בתוך המיכל מורכב מראש בין הברז 1/2 למצוף.

*ישנם אסלות במימדים גדולים יותר מהסטנדרט המקובל, שמצריכות הדחת כמות מים גדולה יותר לשטיפה היקפית טובה יותר לדוגמא: אסלות נכים.

לחצן חזית, מסוג: RIVA DUO MINI , POINT DUO , בלבד.

מיכלי הדחה

4340289

ניאגרה לקיר בלוקים גבוה, להתקנת אסלות תלויות , 6 ליטר, לחצן חזית. חיבור מים מלמעלה, צינור כניסת מים בתוך המיכל מורכב מראש בין הברז 1/2 למצוף.

לחצן חזית מסוג: ONDA, TARGA, LINE, בלבד.

מיכלי הדחה

4308504

ניאגרה לקיר בלוקים נמוכה, להתקנת אסלות תלויות , 82 ס"מ, 6 ליטר , לחצן עליון – אפשרות ללחצן חזית* * נסתר ע"י המושב. חיבור מים מלמעלה, צינור כניסת מים בתוך המיכל מורכב מראש בין הברז 1/2 למצוף.

לחצן חזית מסוג: ONDA, TARGA, LINE, בלבד.

מיכלי הדחה

4991306

ניאגרה לקיר בלוקים גבוה, להתקנת אסלות תלויות, 7 ליטר, לחצן חזית. גוף המיכל מצופה קלקל לחיפוי ישיר על המיכל, לבידוד רעש מושלם. חיבור מים מלמעלה, צינור כניסת מים בתוך המיכל מורכב מראש בין הברז 1/2 למצוף.

לחצן חזית מסוג: DURA, VIVO, FUTURA,GENERA, OVATE DUO, CARO,DOTS DUO, CIRCLE.