SANIT - מיכלי הדחה לגבס

מכלי הדחה

90.733

ניאגרה לקיר גבס גבוה, 112 ס"מ, מסגרת פלדה להתקנת אסלות תלויות, כמות מים 6 ליטר, אפשרות להגדלת כמות המים ל 7.5 ליטר*. לחצן חזית. מנגנון מכאני המופעל באמצעות כבלים. כניסת מים שקטה, חיבור מים ישיר למצוף, ברז T (כניסת המים) ניתן לפירוק ללא החלפת צנרת. לחצני ההפעלה SANIT מותאמים לכל סוגי מיכלי ההדחה, מגוון רחב של לחצנים בחומרים, צבעים ועיצובים אטרקטיביים.

*ישנם אסלות במימדים גדולים יותר מהסטנדרט המקובל, שמצרי

מיכלי הדחה

90.703

ניאגרה לקיר גבס נמוך, 82 ס"מ, מסגרת פלדה להתקנת אסלות תלויות, 6 ליטר , לחצן עליון – אפשרות ללחצן חזית*. מנגנון מכאני המופעל באמצעות כבלים. כניסת מים שקטה, חיבור מים ישיר למצוף, ברז T (כניסת המים) ניתן לפירוק ללא החלפת צנרת. לחצני ההפעלה SANIT מותאמים לכל סוגי

* נסתר ע"י המושב.

מיכלי הדחה

90.702

ניאגרה לקיר גבס , 98 ס"מ, מסגרת פלדה להתקנת אסלות תלויות, כמות מים 6 ליטר, אפשרות להגדלת כמות המים ל 9 ליטר*. לחצן חזית.
ניאגרה זו הינה בין ניאגרה גבוה לנמוכה, אידיאלית לחדרי רחצה בהם גובה חלון הינו 100 ס"מ.
מנגנון מכאני המופעל באמצעות כבלים. כניסת מים שקטה, חיבור מים ישיר למצוף, ברז T (כניסת המים) ניתן לפירוק ללא החלפת צנרת. לחצני ההפעלה SANIT מותאמים לכל סוגי מיכלי ההדחה, מגוון רחב של לחצנים בחומרים, צבעים ועיצובים אטרקטיביים.

*ישנם אסלות במימדים גדולים יותר מהסטנדרט המקובל, שמצריכות הדחת כמות מים גדולה יותר לשטיפה היקפית טובה יותר לדוגמא: אסלות נכים.

מיכלי הדחה

90.803

ניאגרה לקיר גבס צר – 9.5 ס"מ, מסגרת פלדה להתקנת אסלות תלויות, 6 ליטר, לחצן חזית. *מיועד לחדרי רחצה שיש מגבלת מקום. מנגנון מכאני המופעל באמצעות כבלים. כניסת מים שקטה, חיבור מים ישיר למצוף, ברז T (כניסת המים) ניתן לפירוק ללא החלפת צנרת.

לחצני ההפעלה SANIT

לחצני ההפעלה SANIT מותאמים לכל סוגי מיכלי ההדחה, מגוון רחב של לחצנים בחומרים, צבעים ועיצובים אטרקטיביים.