SANIT - מיכלי הדחה לבלוקים

ניאגרה סמויה

95.721

ניאגרה לקיר בלוקים גבוה, 110 ס"מ, להתקנת אסלות תלויות , כמות מים 6 ליטר, אפשרות להגדלת כמות המים ל7.5 ליטר*. , לחצן חזית. מנגנון מכאני המופעל באמצעות כבלים. כניסת מים שקטה, חיבור מים ישיר למצוף, ברז T (כניסת המים) ניתן לפירוק ללא החלפת צנרת.

ניאגרה סמויה

95.702

ניאגרה לקיר גבס נמוך, 82 ס"מ, להתקנת אסלות תלויות, 6 ליטר , לחצן עליון – אפשרות ללחצן חזית (נסתר ע"י המושב) מנגנון מכאני המופעל באמצעות כבלים. כניסת מים שקטה, חיבור מים ישיר למצוף, ברז T (כניסת המים) ניתן לפירוק ללא החלפת צנרת.

מיכלי הדחה

95.709

ניאגרה לקיר בלוקים גבוה, 95 ס"מ, להתקנת אסלות תלויות, כמות מים 6 ליטר, אפשרות להגדלת כמות המים ל9 ליטר*. , לחצן חזית. מנגנון מכאני המופעל באמצעות כבלים. כניסת מים שקטה, חיבור מים ישיר למצוף, ברז T (כניסת המים) ניתן לפירוק ללא החלפת צנרת.

*ישנם אסלות במימדים גדולים יותר מהסטנדרט המקובל, שמצריכות הדחת כמות מים גדולה יותר לשטיפה היקפית טובה יותר לדוגמא: אסלות נכים.

מיכלי הדחה

95.804

ניאגרה לקיר בלוקים צר – 8 ס"מ, להתקנת אסלה תלויה, 6 ליטר, לחצן חזית. *מיועד לחדרי רחצה שיש מגבלת מקום. מנגנון מכאני המופעל באמצעות כבלים. כניסת מים שקטה, חיבור מים ישיר למצוף, ברז T (כניסת המים) ניתן לפירוק ללא החלפת צנרת.

לחצני ההפעלה SANIT

לחצני ההפעלה SANIT מותאמים לכל סוגי מיכלי ההדחה, מגוון רחב של לחצנים בחומרים, צבעים ועיצובים אטרקטיביים.